Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września 2023 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna
15 - 28 stycznia 2024 Ferie zimowe
28 marca - 2 kwietnia 2024 Wiosenna przerwa świąteczna
Termin ustali OKE

Egzamin ósmoklasisty

21 czerwca 2024 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 Ferie letnie
DODATKOWE DNI WOLNE  

13 października 2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 i 3 listopada 2023 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29 i 30 kwietnia 2024 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2024

31 maja 2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: