Stomatolog w szkole

Informacja o zakresie opieki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

  1. Zgodnie z zapisami ustawy opieka zdrowotna w szkole obejmuje opiekę profilaktyczną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
  2. Opiekę zdrowotną w szkole sprawują pielęgniarka szkolna i lekarz dentysta z higienistką stomatologiczną.
  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców.
  4. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych zawsze wymaga zgody rodziców. Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

GODZINY PRACY LEKARZA STOMATOLOGA:

poniedziałek godz. 10.15 – 13.15

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: