Nasza Biblioteka i Czytelnia

„Czytając, doskonalimy się, uczymy się myśleć, przyswajamy sobie wszystko, co kiedyś wyżsi talentem ludzie wynaleźli, czego doszli czytając, stajemy się ich uczniami.”

Józef Ignacy Kraszewski

Biblioteka to miejsce w którym gromadzone są, przechowywane i udostępniane materiały biblioteczne - głównie  książki.

Nazwa pochodzi z greckiego: biblion - książka, thēke - zbiornik.
Pierwsze biblioteki zakładane były już w trzecim tysiącleciu p.n.e.
przyświątynne i dworskie biblioteki (Egipt, Chiny, Asyria, Babilonia).

W Grecji i Rzymie powstały pierwsze naukowe i prywatne biblioteki o charakterze publicznym ( Biblioteka Aleksandryjska).

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

W bibliotece możesz:

- wypożyczać i czytać książki,

- wyszukiwać informacje,

- mieć spokój,

- myśleć,

- odpocząć, spędzić miło czas.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: