Klasa dwujęzyczna

Rekrutacja uzupełniająca

Informacja dla Rodziców i Uczniów w sprawie zapisu do klasy VII dwujęzycznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach informuje, że w dniach

od 26 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca  do klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2023/2024

Złożenie Deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych z języka angielskiego od 26 czerwca do 30 czerwca 2023r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego -7 lipca 2023r.

Druki dostępne na stronie internetowej www.sp4.polkowice.pl lub w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 30 czerwca 2023 r.

lub przesłać e-mailem: sekretariat@sp4.polkowice.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: