Składki na Radę Rodziców

Witamy w starej - nowej szkole :-)

Drodzy Rodzice,

informujemy, że decyzją Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Polkowicach  na zebraniu w dniu 28 września 2023 r. przyjęto następujące  zasady wpłacania składek:

50 zł na  dziecko.

Prosimy o wpłaty do skarbników klasowych Rad Rodziców w terminie do 30 listopada 2023 r. , a następnie skarbnik klasowy dokona wpłaty na Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy Rady Rodziców: 30 1020 5558 0000 8202 3418 0949. Po zaksięgowaniu wszystkich wpłat Rada Rodziców zwróci na rzecz klasy 30% z wpłaconej kwoty.

Prezydium Rady Rodziców prosi o niedokonywanie pojedynczych wpłat na konto RR, gdyż nie dysponujemy danymi osobowymi uczniów i będzie nam trudno rzetelnie obliczyć ustalone  30% na rzecz klasy.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Polkowicach

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: