Harmonogram Zebrań i konsultacji; Informacje dotyczące oceniania klasyfikacyjnego, Godziny dostępności

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami, informacje dotyczące oceniania klasyfikacyjnego w roku szkolnym 2023/2024

Podział roku szkolnego:

I półrocze: 4.09.2023 r.-12.01.2024r. (84 dni)

II półrocze: od 29.01.2024 r. – 21.06.2023 r. (91 dni)

 

Wrzesień

2023

I zebranie z rodzicami

06.09.2023

lub 13.09.2023

Październik

2023

II zebranie z rodzicami

10.10.2023

Listopad

2023

Konsultacje dla Rodziców w ramach godzin dostępności

(grafik na stronie internetowej szkoły)

Grudzień

2023

Termin informowania rodziców o przewidywanej:

  • niedostatecznej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • nieodpowiedniej lub nagannej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania

do 11.12.2023

Konsultacje dla Rodziców

12.12.2023

Termin wystawienia propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania

do 20.12.2023

Przerwa świąteczna 23.12-31.12

Styczeń

2024

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania

05.01.2024

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

09.01.2024

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

11.01.2024

Ferie zimowe15.01.2024-29.01.2024

 

II półrocze:

Luty

marzec

2024

Konsultacje dla Rodziców w ramach godzin dostępności

 (grafik na stronie internetowej szkoły)

Kwiecień

2024

III zebranie z rodzicami

16.04.2024

Maj

2024

Termin informowania rodziców o przewidywanej:

  • niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • nieodpowiedniej lub nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania

14.05.2024

Konsultacje dla Rodziców

21.05.2024

Czerwiec

2024

Termin wystawienia propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania

05.06.2024

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania

11.06.2024

Posiedzenia klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

13.06.2024

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

17.06.2024

21 czerwca 2024 zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: