Grono pedagogiczne

                                                 GRONO PEDAGOGICZNE 2023/2024

Dyrekcja

Dyrektor  - mgr Mariola Król

Wicedyrektor – mgr Justyna Marszałek

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem

mgr Bogumiła Gawlak-Pokrywka

Pedagog szkolny / Pedagog specjalny

mgr Magdalena Łabuda

Psycholog szkolny / WDŻ

mgr Sylwia Mikoś

Logopeda szkolny

mgr Anna Wasylik

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Kamila Zelczak

mgr Aneta Biskup

mgr Amanda Nagrodzka

mgr Katarzyna Cirko

mgr Ewa Król

mgr Agnieszka Sypko

mgr Anna Motylewska-Szulczyńska

mgr Elżbieta Winsztal

Biologia

mgr Justyna Marszałek

Przyroda/ Biologia / Chemia

mgr Ewa Mowczan

Fizyka/ Geografia

mgr Agata Twardziak- Jazienicka

Historia

dr Beata Józków

Język polski

mgr Magdalena Maciejewska

mgr Magdalena Beller

mgr Artur Wasylik

Informatyka

mgr Dawid Wasylik

mgr Ewa Horoszczak-Isztwan

mgr Dariusz Olejniczak

Matematyka

mgr Angelina Szerszanowicz

mgr Kazimiera Bilaus

mgr Anna Imiołek

Język angielski

mgr Karolina Tatarek

mgr Agnieszka Rogala

mgr Justyna Marszałek

Język niemiecki

mgr Ewa Horoszczak-Isztwan

Język hiszpański/ Język angielski/ WOS

mgr Wiesław Ksenycz

Muzyka

dr Krzysztof Purzycki

Plastyka, technika

mgr Krystyna Bajon

Nauczyciel wspomagający / technika

mgr Magdalena Biadała

                 Geografia, doradztwo zawodowe,                         nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Robutka

Religia

mgr Elżbieta Błaszków

mgr Agnieszka Ziemiańska

Wychowanie fizyczne

mgr Przemysław Skalik

mgr Klaudia Podgórska

mgr Waldemar Jedynak

Nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Wieczorek

mgr Martyna Błażewska

Biblioteka szkolna

mgr Elżbieta Błaszków

mgr Iwona Idzikowska

Świetlica szkolna

mgr Magdalena Socha

mgr Agata Lech

mgr Izabela Łęcka

mgr Marta Krzystyniak

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: