LEGITYMACJA SZKOLNA W TWOIM SMARTFONIE - POZNAJ ZASADY I KORZYŚCI M-LEGITYMACJI

piątek, 5 lipca 2024

 

 

M-Legitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. „Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano papierową legitymację szkolną albo e-legitymację.

 

            Jakie korzyści daje mLegitymacja?

 • Uczeń ma ją zawsze pod ręką w smartfornie
 • Za jej pomocą skorzysta z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat
 • Może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły
 • Jest to w pełni równorzędny dokument do jego papierowej wersji
 • Może być wydawany zdalnie, bez konieczności wizyty w szkole
 • Cyfrowa legitymacja = wygoda i oszczędność czasu
 • Dzięki mLegitymacji dbasz o środowisko, nie wykorzystując papieru lub plastiku

 

Co należy zrobić, aby uzyskać mLegitymację?

 1. Zapoznać się z regulaminem wydawania mLegitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej..
 2. Pobrać wniosek o wydanie mLegitymacji ze strony internetowej szkoły, wypełnić (rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do sekretariatu. Wniosek o wydanie mLegitymacji znajduje się w pliku z regulaminem.
 3. Udostępnić zdjęcie ucznia poprzez dziennik elektroniczny UONET+ (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5M i wymiarach minimum 500×600 px) lub dostarczyć do sekretariatu zdjęcie legitymacyjne.  
 4. Zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub App Store
 5. Odebrać w sekretariacie szkoły kod QR oraz kod aktywacyjny w celu pobrania mLegitymacji (odbiór potwierdzić datą i podpisem). 
 6. W aplikacji mObywatel zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny, po załadowaniu wyświetla się mLegitymacja.

Jak szybko zrobić zdjęcie do mLegitymacji? (link)

Instrukcje, jak zrobić zdjęcie do mLegitymacji

red. admin

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: