ZMYSŁOCZUŁY UCZEŃ - PODSUMOWANIE AKCJI

czwartek, 20 czerwca 2024

 

W ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia edukacji Ekologicznej części 2) Fundusz Ekologii w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie zrealizowaliśmy przedsięwzięcie pn. „Zmysłoczuły uczeń”.

Działania podjęte to m.in. zajęcia Sensoplastyka® z wykorzystaniem naturalnych produktów zebranych podczas lekcji terenowych, lasoterapia, EKOmania, wyprawy ornitologiczne i lekcje w terenie oraz konkurs plastyczny pt. „Ptaki polskich mokradeł”. Poniżej prezentujemy  krótkie relacje z wydarzeń.

Sensoplastyka® oddziałuje na wszystkie zmysły, a jednocześnie pomaga dzieciom rozwijać nieskrępowaną aktywność na wszelkich płaszczyznach. Kontakt z wyłącznie naturalnymi materiałami pobudza kreatywność i ciekawość poznawczą uczniów, pokazuje że natura jest skarbnicą, z której możemy korzystać na wiele sposobów.

Powietrze jest jednym z najważniejszych składników naszego życia. Niestety, codzienna działalność człowieka może powodować zanieczyszczenie powietrza, które zagrażają naszemu zdrowiu i środowisku. Uczniowie kl. I- III w ramach zadania pn. EKOmania zmierzyli się między sobą w rozgrywkach gier planszowych XXL, które pomogły im zrozumieć jak dbać o powietrze, m.in. poprzez sadzenie drzew, segregację odpadów, czy też zmianę środka transportu. Uczniowie odpowiadali na  pytania otwarte i zamknięte, które Zwiększyły ich świadomość na temat znaczenia czystego powietrza dla naszego zdrowia i środowiska oraz zachęciły do podejmowania działań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.

Dnia 12 czerwca  uczniowie klas piątych uczestniczyli w wycieczce do Ostaszowa.  W czasie wyprawy kładką przez zarośnięte trzciną mokradła uczniowie nasłuchiwali głosów ptaków. Po dotarciu do wieży widokowej podziwiali przez lornetki piękne widoki na stawy i mieszkające tam ptactwo. Podczas spaceru przewodnik przekazał wiele ciekawych informacji na temat Stawów Przemkowskich – ostoi ptactwa wodno – błotnego. Trochę w tym wszystkim utrudniał silny wiatr J

W tym dniu odwiedziliśmy również Pracownię Ceramiki Unikatowej ,,Ceramikon”, którą prowadzi pani Małgorzta Somerfeld – Lasko. Uczniowie pod fachową opieką ulepili miseczki z gliny, odcisnęli w nich znalezione rośliny, a następnie udekorowali je kryształkami szkła. W otoczeniu przyrody na koniec wycieczki upieki ziołowe podpłomyki i kiełbaski.

W ramach projektu uczniowie klas czwartych wzięli udział w wyprawach ornitologicznych.

Lasoterapia to praktyka relacji ze środowiskiem leśnym. Kierowane spacery poznawczo-terapeutyczne w lesie posłużą do obniżenia stresu i poziomu lęku, podniesienia odporności i redukcji kortyzolu niekorzystnie wpływającego na pracę mózgu. Uczniowie klas 1-3 odbędą  godzinną wyprawę do lasu pod opieką terapeuty -przewodnika. Podczas spacerów dzieci będą podejmować aktywności o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym. Przykładowe tematy: „Leśny rysunek”, „Portal”, „Dom”, „Kubusiowe lekcje uważności”.

W naszej szkole zorganizowaliśmy także konkurs plastyczny pt. "Ptaki polskich mokradeł", którego celem było zwiększenie zainteresowania ptakami terenów podmokłych, promowanie i upowszechnianie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków, inspirowanie twórczości artystycznej, promowanie szkolnych talentów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w swoich pracach przedstawili gatunek pewnego ptaka brodzącego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae), bliski zagrożenia wyginięciem.

W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową oraz wymaga ochrony czynnej. Na Czerwonej liście ptaków Polski uznany za gatunek zagrożony (EN) (dotyczy populacji lęgowej). Na przełomie XX i XXI wieku na terenie kraju żyło 650–700 par lęgowych, w latach 2013–2018 już tylko 120–250.

Zagrożeniem jest niszczenie siedlisk. Ptaki te potrafiły wprawdzie przystosować się do bardziej intensywnej gospodarki rolnej, ale do rozrodu wymagają ok. 11 tygodni, by wysiedzieć jaja i wychować młode. Sukces rozrodczy jest niewielki, podobnie jak innych ptaków żyjących na łąkach i ogólna liczebność kulików stale maleje. Tym bardziej, że ptaki te przywiązują się do swoich lęgowisk i cechują się dochodzącym do 30 lat życiem.

Czy odgadniecie, jakiego ptaka dotyczył konkurs?

red. admin

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: