PTAKI POLSKICH MOKRADEŁ

czwartek, 20 czerwca 2024

 

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia edukacji Ekologicznej części 2) Fundusz Ekologii.🦤🪶

W naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. "Ptaki polskich mokradeł", którego celem było zwiększenie zainteresowania ptakami terenów podmokłych, promowanie i upowszechnianie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków, inspirowanie twórczości artystycznej, promowanie szkolnych talentów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w swoich pracach przedstawili gatunek pewnego ptaka brodzącego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae), bliski zagrożenia wyginięciem.

W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową oraz wymaga ochrony czynnej. Na Czerwonej liście ptaków Polski uznany za gatunek zagrożony (EN) (dotyczy populacji lęgowej). Na przełomie XX i XXI wieku na terenie kraju żyło 650–700 par lęgowych, w latach 2013–2018 już tylko 120–250.

Zagrożeniem jest niszczenie siedlisk. Ptaki te potrafiły wprawdzie przystosować się do bardziej intensywnej gospodarki rolnej, ale do rozrodu wymagają ok. 11 tygodni, by wysiedzieć jaja i wychować młode. Sukces rozrodczy jest niewielki, podobnie jak innych ptaków żyjących na łąkach i ogólna liczebność kulików stale maleje. Tym bardziej, że ptaki te przywiązują się do swoich lęgowisk i cechują się dochodzącym do 30 lat życiem.

Czy odgadniecie, jakiego ptaka dotyczył konkurs?

red. admin

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: